ARABAKO MOREDA 2023

MARAVILLAS GARCÍA

ARABAKO MOREDAko Alkatetzarako Hautagia


MARAVILLAS GARCÍA

Bizitzan konstante den gauza bakarra aldaketa da. Aurrera egiten duen Moreda baten alde.

Taldea

MARAVILLAS GARCÍA DÍAZ DE CERIO

ASIER ERASO PELAEZ

JOSE MARIA ELVIRA CEBALLOS

EUGENIO JIMENEZ IBAÑEZ

Egistasmoa

1

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra egokitzea, udalerrian finkatu nahi dutenei aukerak emateko eta, horrela, udalerri biziagoa bat lortu.

2

Ekoizpen-jarduera hirigunetik ateratzen laguntzea, nekazaritza-pabiloiak jarriko diren lurzoru publikoa sustatuz.

3

Medikuaren etxebizitzaren errehabilitazioa sustatzea, erabilera errazteko.

4

Herrerias kalea (Hortal aldapa) handitzea eta hobetzea, ibilgailuen joan-etorria oztopatzen duten tarte arriskutsuak kentzeko.

5

Martxan jarritako ureztatzeari etengabe laguntzea, uraren erabilera egokia kudeatu ahal izateko, mahats- eta oliba-uztak hobetzeko.

6

El Somo kalea urbanizatzea, ibaitik hilerriraino, sortzen diren etengabeko matxurak saihesteko eta trafiko-arazoak konpontzeko.

7

Udalerriko gizonen eta emakumeen arteko berdintasun eraginkorraren alde lanean jarraitzea, gizarte bidezkoagoa eraikitzeko politikak eta ekintzak eginez.

8

Aisialdia eta kultura sustatzea, adin guztietarako ekimenak sustatuz, baita udalerriko pertsonen artean euskararen erabilera ere.

9

Landa-bideak etengabe kontserbatzea eta egokitzea, mahastizainek, olibazainek eta nekazariek lan erosoa egin dezaten.

10

Gure udalerriari zerbitzua ematen dioten ikastetxeei laguntzea, bizikidetza, inklusioa eta ekitatea sustatzen dituzten hezkuntza-programak landuz.

Arabako
Berriak