NABARIDAS 2023

NABARIDAS


NABARIDAS

Ilusioz eta gure herriaren alde lan egiteko gogoz

Taldea

AITOR ALONSO RUIZ DE URRA

MIKEL FERNANDEZ CALLEJA

LAURA MAJUELO NAJERA

EMILIO RAMOS MARTINEZ DE LA PISCINA

Egistasmoa

1

Espazio publikoak berreskuratzea bultzatuko dugu, gure bizilagunen artean aisialdia eta kirola sustatzeko eta, horrela, bizikidetza eta auzo-jarduera handiagoa sustatzeko.

2

Garbiketa-puntu bat eraikiko dugu landare-osasunerako ekipoentzat, leku egoki batean, kontrolik gabeko isurketak saihesteko.

3

Ara usubsidiarioak Navaridaseko benetako beharretara egokituko ditugu.

4

Jaiak eta udal tradizioak sustatuko ditugu, auzotarren arteko harremanak indartzeko, betiere elkarteekin lankidetzan.

5

Udal ireki eta parte-hartzailearen alde lan egingo dugu, herritar guztien iritziak eta iradokizunak kontuan hartuko dituena.

6

Arabako Errioxako Kuadrillak eta Navaridaseko Udalak elkarrekin sustatutako jarduera soziokulturalen eta aisialdikoen eskaintza berreskuratuko dugu.

7

Arabako Foru Aldundiarekin batera, Biasteriko errepideak egokitzeko eta hobetzeko lanak egingo ditugu.

8

Bideak konpontzeko eta mantentzeko lau urteko plana bultzatuko dugu, Arabako Foru Aldundiarekin batera.

9

Udalerriko gizonen eta emakumeen arteko berdintasun eraginkorraren alde lan egingo dugu, gizarte bidezkoagoa eraikitzeko politikak eta ekintzak eginez.

10

Gure udalerriari zerbitzua ematen dioten ikastetxeei laguntzea, bizikidetza, inklusioa eta ekitatea sustatzen dituzten hezkuntza-programak landuz.

Arabako
Berriak